Hướng dẫn và tư vấn chăn nuôi chim

Phổ biến kỹ thuật chăn nuôi chim mới nhất, tư vấn cách chăn nuôi chim đem lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững lâu dài cho người nông dân Việt Nam.