Hướng dẫn và tư vấn chăn nuôi nhím

Phổ biến kỹ thuật chăn nuôi nhím mới nhất, tư vấn cách chăn nuôi nhím đem lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững lâu dài cho người nông dân Việt Nam.