Hướng dẫn và tư vấn chăn nuôi ong

Phổ biến kỹ thuật chăn nuôi ong mới nhất, tư vấn cách chăn nuôi ong đem lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững lâu dài cho người nông dân Việt Nam.