Hướng dẫn và tư vấn chăn nuôi rắn

Phổ biến kỹ thuật chăn nuôi rắn mới nhất, tư vấn cách chăn nuôi rắn đem lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững lâu dài cho người nông dân Việt Nam.