Hướng dẫn và tư vấn chăn nuôi rùa – ba ba

Phổ biến kỹ thuật chăn nuôi rùa – ba ba mới nhất, tư vấn cách chăn nuôi rùa – ba ba đem lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững lâu dài cho người nông dân Việt Nam.