Hướng dẫn và tư vấn chăn nuôi gà

Phổ biến kỹ thuật chăn nuôi gà mới nhất, tư vấn cách chăn nuôi gà đem lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững lâu dài cho người nông dân Việt Nam.