Hướng dẫn và tư vấn chăn nuôi vịt ngan

Phổ biến kỹ thuật chăn nuôi vịt ngan mới nhất, tư vấn cách chăn nuôi vịt ngan đem lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững lâu dài cho người nông dân Việt Nam.