Hướng dẫn và tư vấn chăn nuôi bò

Phổ biến kỹ thuật chăn nuôi bò mới nhất, tư vấn cách chăn nuôi bò đem lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững lâu dài cho người nông dân Việt Nam.