Hướng dẫn và tư vấn chăn nuôi chó

Phổ biến kỹ thuật chăn nuôi chó mới nhất, tư vấn cách chăn nuôi chó đem lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững lâu dài cho người nông dân Việt Nam.