Hướng dẫn và tư vấn chăn nuôi dê

Phổ biến kỹ thuật chăn nuôi dê mới nhất, tư vấn cách chăn nuôi dê đem lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững lâu dài cho người nông dân Việt Nam.