Hướng dẫn và tư vấn chăn nuôi lợn

Phổ biến kỹ thuật chăn nuôi lợn mới nhất, tư vấn cách chăn nuôi lợn đem lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững lâu dài cho người nông dân Việt Nam.