Hướng dẫn và tư vấn chăn nuôi thỏ

Phổ biến kỹ thuật chăn nuôi thỏ mới nhất, tư vấn cách chăn nuôi thỏ đem lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững lâu dài cho người nông dân Việt Nam.