Hướng dẫn và tư vấn chăn nuôi trâu

Phổ biến kỹ thuật chăn nuôi trâu mới nhất, tư vấn cách chăn nuôi trâu đem lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững lâu dài cho người nông dân Việt Nam.