Hướng dẫn và tư vấn chăn nuôi cá

Phổ biến kỹ thuật chăn nuôi cá mới nhất, tư vấn cách chăn nuôi cá đem lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững lâu dài cho người nông dân Việt Nam.