Hướng dẫn và tư vấn chăn nuôi tôm

Phổ biến kỹ thuật chăn nuôi tôm mới nhất, tư vấn cách chăn nuôi tôm đem lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững lâu dài cho người nông dân Việt Nam.