Hướng dẫn và tư vấn trồng nhãn

Phổ biến kỹ thuật trồng nhãn mới nhất, tư vấn cách trồng nhãn đem lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững lâu dài cho người nông dân Việt Nam.