Hướng dẫn và tư vấn trồng táo

Phổ biến kỹ thuật trồng táo mới nhất, tư vấn cách trồng táo đem lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững lâu dài cho người nông dân Việt Nam.