Hướng dẫn và tư vấn trồng cà phê

Phổ biến kỹ thuật trồng cà phê mới nhất, tư vấn cách trồng cây cà phê đem lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững lâu dài cho người nông dân Việt Nam.