Hướng dẫn và tư vấn trồng chè

Phổ biến kỹ thuật trồng cây chè mới nhất, tư vấn cách trồng chè đem lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững lâu dài cho người nông dân Việt Nam.