Hướng dẫn và tư vấn trồng điều

Phổ biến kỹ thuật trồng điều mới nhất, tư vấn cách trồng diều đem lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững lâu dài cho người nông dân Việt Nam.