Hướng dẫn và tư vấn trồng dừa

Phổ biến kỹ thuật trồng dừa mới nhất, tư vấn cách trồng dừa đem lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững lâu dài cho người nông dân Việt Nam.