Hướng dẫn và tư vấn trồng hồi

Phổ biến kỹ thuật trồng hồi mới nhất, tư vấn cách trồng hồi đem lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững lâu dài cho người nông dân Việt Nam.