Hướng dẫn và tư vấn trồng mía

Phổ biến kỹ thuật trồng mía mới nhất, tư vấn cách trồng mía đem lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững lâu dài cho người nông dân Việt Nam.