Hướng dẫn và tư vấn trồng lạc

Phổ biến kỹ thuật trồng lạc mới nhất, tư vấn cách trồng lạc đem lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững lâu dài cho người nông dân Việt Nam.