Hướng dẫn và tư vấn trồng ngô

Phổ biến kỹ thuật trồng ngô mới nhất, tư vấn cách trồng ngô đem lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững lâu dài cho người nông dân Việt Nam.