Hướng dẫn và tư vấn trồng sắn

Phổ biến kỹ thuật trồng sắn mới nhất, tư vấn cách trồng sắn đem lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững lâu dài cho người nông dân Việt Nam.