Kỹ thuật trồng nhãn chín muộn năng suất cao

Cây nhãn là cây ưa ánh sáng mạnh, thường sống ở những nơi có nhiệt độ cao ( 20 - 35 độ). Nhãn là cây chịu hạn, thích ẩm,...

Bài viết tiêu biểu